XX Liceum Ogólnokształcące

im. Leopolda Staffa

Kraków, dnia 29 września 2017r.

KOMUNIKAT

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018
Na podstawie §5 ust.1 rozporządzenia MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz.U. Nr 46 poz.432 z późn. zmianami), w XX Liceum Ogólnokształcącym ustalone zostały dodatkowe   dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

•    30, 31 października 2017r. (poniedziałek, wtorek)
•    30 kwietnia 2018r. (poniedziałek)
•    2 maja 2018r. (środa)
•    4, 7, 8, maja 2018r.(piątek, poniedziałek, wtorek)
•    1 czerwca 2018r. (piątek)

Dla uczniów, którzy w tych dniach zgłoszą się do szkoły, zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.