XX Liceum Ogólnokształcące

im. Leopolda Staffa


Harmonogram zebrań rodziców  w roku szkolnym 2017/2018

• 6.11.2017r. (poniedziałek) - informacyjne zebranie rodziców uczniów klas I, II, III, przekazanie informacji o ocenach bieżących, frekwencji i zachowaniu uczniów,
• 18.12.2017r. (poniedziałek) - informacyjne zebranie rodziców uczniów klas I, II, III, przekazanie informacji o ocenach bieżących, frekwencji i zachowaniu uczniów,
• 6.02.2018r. (wtorek) - zebranie rodziców uczniów klas I, II, III - podsumowanie okresu I, przekazanie informacji o ocenach śródrocznych za okres I.
• 12.04.2018r. (czwartek)  - zebranie rodziców uczniów klas III - przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcowych.
• 12.04.2018r. (czwartek) - informacyjne zebranie rodziców uczniów klas I i II, przekazanie informacji o ocenach bieżących, frekwencji i zachowaniu uczniów,
• 8.06.2018r. (piątek) - zebranie rodziców uczniów klas I i II - przekazanie informacji o przewidywanych ocenach końcoworocznych.