XX Liceum Ogólnokształcące

im. Leopolda Staffa w Krakowie

Harmonogram sprawdzianów dla kandydatów
do oddziałów dwujęzycznych z językiem francuskim

18 czerwca (wtorek) godz. 14:00 - sprawdzian predyspozycji językowych do klasy wstępnej z językiem francuskim
24 czerwca (poniedziałek) godz. 9:30 - sprawdzian kompetencji językowych do klasy pierwszej dwujęzycznej 1F z językiem francuskim

Sprawdzian przeprowadzony będzie w budynku XX Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, ul.Szlak 5.

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Rekrutacja absolwentów szkoły podstawowej do szkół prowadzonych przez Miasto Kraków odbywa  się  z wykorzystaniem informatycznego systemu rekrutacyjnego OMIKRON, dostępnego na stronie: https://krakow.e-omikron.pl

Kandydaci, dla których  XX  Liceum Ogólnokształcące w Krakowie jest szkołą pierwszego wyboru (szkołą wskazaną na pierwszym miejscu na liście szkół)   w dniach od 13 maja 2024 r. do 4 lipca 2024 r. składają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej.

Uwaga: jeśli wśród szkół wybranych przez kandydata jest szkoła lub oddział, w których przeprowadzane są dodatkowe sprawdziany (językowe, kierunkowe lub próby sprawności fizycznej), to wniosek rekrutacyjny należy złożyć w dniach od 13 maja 2024 r. do 27 maja 2024 r.

Wniosek rekrutacyjny można złożyć elektronicznie ALBO osobiście.

1.Składanie wniosku elektronicznie możliwe jest przez system rekrutacyjny OMIKRON.     
   Należy przesłać następujące dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły wypełniony w systemie rekrutacyjnym OMIKRON (wniosek musi   być podpisany elektronicznie, np. za pomocą Profilu Zaufanego  przez co najmniej  rodzica/prawnego opiekuna)
  • w załączeniu do wniosku należy przesłać dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych kryteriów (jeżeli zostały zaznaczone we wniosku).

2.Składanie wniosku osobiście przez rodzica/prawnego opiekuna możliwe jest w liceum w godzinach

     pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. Należy złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek o przyjęcie do szkoły wypełniony w systemie OMIKRON, wydrukowany i podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna oraz kandydata
  • dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych kryteriów (jeżeli zostały zaznaczone we wniosku)

Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje wnioski w dniach 13 maja – 21 czerwca 2024 r. w :          

poniedziałki:  15.00 – 16.30
środy:  11.00 – 12.30
piątki: 11.30 – 13.00 (za wyjątkiem 31.05.2024 r.)

oraz

26 czerwca 2024 r. (środa):  11.00 – 13.00
28 czerwca 2024 r. (piątek):  11.00 – 13.00
1 lipca 2024 r. (poniedziałek):  11.00 – 13.00

03 lipca 2024 r. (środa):   10.00 – 15.00
04 lipca 2024 r. (czwartek):  10.00 – 15.00

W terminie od 21 czerwca 2024 r. do 4  lipca 2024 r. należy uzupełnić wniosek rekrutacyjny dostarczając kopie dokumentów:

  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

Dokumenty te (kopie) można dostarczyć do XX LO w wersji papierowej w godzinach pracy Komisji Rekrutacyjnej lub można je dodać jako załączniki w systemie OMIKRON.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do szkół zostaną opublikowane 11 lipca 2024 r. (do godz. 12.00).
Informacja o zakwalifikowaniu kandydata do liceum dostępna będzie również w systemie rekrutacyjnym OMICRON.

W terminie od 11 lipca 2024 do 15 lipca 2024 r. kandydaci zakwalifikowani do XX LO potwierdzają wolę podjęcia nauki w XX LO poprzez dostarczenie do komisji rekrutacyjnej (komunikat o godzinach pracy komisji pojawi się na naszej stronie internetowej liceum) dokumentów kandydata:

  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • dwóch fotografii (fotografie można donieść w terminie późniejszym)
  • karty zdrowia (fotografie można donieść w terminie późniejszym)

Listy kandydatów przyjętych do szkół zostaną opublikowane 16 lipca 2024 r. (do godz. 12.00).

Jeżeli po tym terminie szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami wówczas w szkole rozpocznie się postępowanie uzupełniające (od 17 lipca 2024 r.).

Postępowanie uzupełniające do szkół prowadzonych przez Miasto Kraków odbywać się będzie
z wykorzystaniem systemu informatycznego OMIKRON i przebiegać będzie
na podstawie nowych wniosków złożonych poprzez system OMIKRON (nie na podstawie podań do dyrektora szkoły),
a kryterium zakwalifikowania kandydata pozostają punkty
rekrutacyjne.

Szczegółowe informacje o postępowaniu uzupełniającym w XX LO pojawią się na naszej stronie internetowej.

 
 
 
Deklaracja dostępności
Inspektor Ochrony Danych
ul. Sarego 4,
31-048 Kraków
email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

RODO