XX Liceum Ogólnokształcące

im. Leopolda Staffa w Krakowie

Historia XX Liceum Ogólnokształcącego

XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa w Krakowie mieści się w zabytkowym budynku przy ulicy Szlak 5. Szkoła powstała decyzją Rady Miasta Krakowa za czasów prezydentury dr Juliusza Lea.
Budynek został zaprojektowany przez architekta Jana Zawiejskiego, twórcę m.in. gmachu Teatru im. Juliusza Słowackiego. Szkoła rozpoczęła pracę w 1912 roku jako publiczna męska szkoła realna, która przybrała za patrona św. Floriana.
Z dokumentów archiwalnych:
Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem krakowskim na rok 1912 (Lwów 1912r) zawiera "Zapis historii szkół", w którym odnotowuje następujące informacje:
VII Szkoła im. św. Floryana:
3-klasowa wydziałowa połączona z 4-klasową pospolitą męską. Dyrektor Parczyński Józef.
Święty Florian jest postacią o znaczeniu europejskim. W 304 roku, jako wódz rzymski w Lauriacum (na terenie dzisiejszej Austrii), stanął w obronie pojmanych i skazanych na śmierć chrześcijan i sam wyznał wiarę chrześcijańską, za co poniósł śmierć męczeńską. Święty Florian stał się symbolem wartości europejskich: tolerancji i prawa do wolności sumienia. Jest On pierwszym patronem Krakowa. Relikwie Świętego podarowane Kazimierzowi II Sprawiedliwemu przez papieża Lucjusza III w XII wieku, zostały umieszczone w ołtarzu głównym Katedry na Wawelu, jako pierwsze relikwie w Krakowie. Tym samym wzrosło znaczenie Krakowa w Europie. W budynku szkoły, za głównym wejściem od ul. Szlak, stała statua Świętego Floriana jako patrona. Piękny nowoczesny budynek szkoły posiadał salę gimnastyczną, co w tamtych czasach należało do rzadkości. Ponieważ nie posiadał auli, sala służyła również organizacji uroczystości i imprez szkolnych. W tym celu wybudowano dodatkowe wejście z niewielkim tarasem od strony szkolnego podwórka. Szkoła jeszcze w okresie miedzywojennym miała doskonale wyposażoną pracownię fizyko-chemiczną. Po wojnie kontynuowała te tradycje, udostępniając pracownię uczniom z innych szkół.
Pogarszająca się sytuacja międzynarodowa i groźba wybuchu wojny (przyp. I wojny światowej) zdecydowały o przeznaczeniu budynku na lazaret wojskowy podczas działań zbrojnych. Podczas okupacji hitlerowskiej szkoła została przeniesiona na Kazimierz a budynek przejął okupant. Ostatnim dyrektorem szkoły przed wybuchem II wojny światowej był Eugeniusz Zięba.
Po wyzwoleniu Krakowa w styczniu 1945 roku budynek, częściowo zdewastowany i wymagający remontu przejęły z powrotem władze oświatowe. Wróciła młodzież i rozpoczęły się zajęcia szkolne. Funkcje dyrektora objął ostatni przedwojenny dyrektor Eugeniusz Zięba. Zmieniono nazwę szkoły na Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego.
W latach represji stalinowskich usunięto ze szkoły figurę św. Floriana i starano się zatrzeć ślady dawnych tradycji. W tym okresie zamalowano również znajdujące się na korytarzach herby miast polskich, prawdopodobnie dlatego, że część tych miast, leżących na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, od II wojny światowej weszła w skład ZSRR. Figura Świętego Floriana została uratowana od zniszczenia i znajduje się w Bazylice św. Floriana. Na odnowienie i wyeksponowanie czekają również wspomniane herby miast. W latach siedemdziesiątych w budynku przy ulicy Szlak 5, znalazło siedzibę Studium Wychowania Przedszkolnego, które w 1982 roku decyzją Ministerstwa Oświaty zostało przekształcone w Studium Nauczycielskie. Oprócz kierunku wychowanie przedszkolne wprowadzono nową specjalizację: nauczanie początkowe.
W 1991 roku szkoła została przekształcona w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10, w skład którego weszło XX Liceum Ogólnokształcące. Przez dwa lata szkolne funkcjonowały obok siebie: Studium Nauczycielskie i XX Liceum Ogólnokształcące. W 1993 roku Studium Nauczycielskie zakończyło swoją działalność. W kwietniu 1996 roku patronem szkoły został Leopold Staff. W holu szkoły umieszczono tablicę pamiątkową z wizerunkiem poety. Uroczystość nadania szkole imienia Leopolda Staffa odbyła się w gmachu Filharmonii Krakowskiej. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, Kuratorium Oświaty oraz Chrzestna córka poety, Pani Joanna Olczak-Ronikier. W historii szkoły przy ulicy Szlak 5 odnajdujemy również ślady działalności duszpasterskiej Ojca Świętego Jana Pawła II. Ksiądz Karol Wojtyła był wikarym w kościele św. Floriana i uczniów "ze Szlaku" uczył religii oraz tu utworzył "Rodzinę Ministrantów". Z oddaniem poświęcał swój czas młodzieży m.in. organizując wycieczki rowerowe.
Uczniowie XX Liceum Ogólnokształcącego poznają historię swojej szkoły, pielęgnują tradycję, uczniowie klas pierwszych ślubują wierność szlachetnym ideałom, ślubują SEMPER FIDELIS.

 
 
 
Deklaracja dostępności
Inspektor Ochrony Danych
ul. Sarego 4,
31-048 Kraków
email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

RODO