XX Liceum Ogólnokształcące

im. Leopolda Staffa

DYREKCJA XX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Dyrektor
mgr inż. Joanna Jasion

Wicedyrektor
mgr Agnieszka Głowacka