XX Liceum Ogólnokształcące

im. Leopolda Staffa w Krakowie

REGULAMIN „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA”

 1. W puli do losowania ”Szczęśliwego Numerka” najwyższą liczbę  stanowi ostatni numer z dziennika najliczniejszej klasy w szkole.
  W danym dniu losowany jest tylko jeden numer, a w danym miesiącu numer ten nie może być powtórnie wylosowany.
  Jeżeli klasa jest mniej liczna i na liście uczniów nie ma wylosowanego numeru to szczęśliwy numerek jest sumą cyfr dziesiątek i jedności (np.: jeśli wylosowano numer 32 a na liście uczniów nie ma takiego numeru to szczęśliwy numer dla tej klasy to 5). Uczeń takiej klasy ma przywilej wykorzystania „Szczęśliwego Numerka” jeden raz w miesiącu.
 2. Wylosowany automatycznie numer zostaje zapisany na stronie  internetowej naszej szkoły przed pierwszą godziną lekcyjną.
 3. Uczeń ze "Szczęśliwym Numerkiem" może przystąpić do odpowiedzi ustnej lub pisania niezapowiedzianej kartkówki na swoje życzenie.
 4. Szczęśliwy numerek zwalnia w danym dniu z:
  •   niezapowiedzianych kartkówek
  •   odpowiedzi ustnych

    Szczęśliwy numerek nie zwalnia z:
  •   zaplanowanych sprawdzianów
  •   zaplanowanych kartkówek
  •   bieżącej pracy na lekcji oraz posiadania przyborów, zeszytów i książek.
 5. "Szczęśliwy Numerek" przestaje obowiązywać na tydzień przed wystawieniem ocen przewidywanych.
 6. Zmiany w niniejszym Regulaminie dokonuje Samorząd Uczniowski w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania przez Dyrektora Szkoły i Przewodniczącego Samorządu Szkolnego.
 
 
 
Deklaracja dostępności
Inspektor Ochrony Danych
ul. Sarego 4,
31-048 Kraków
email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

RODO